CÔNG AN TRA VINH
Công an tỉnh Trà Vinh: Triển khai, quán triệt Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
Cập nhật ngày: 22-05-2024 | 19:55:29 GMT +7, lượt xem: 1973
Sáng ngày 22/5/2024, Công an Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có đại diện Lãnh đạo Công an các đơn vị, hội nghị được trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố
 
                             Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Tại hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Tham mưu Công an tỉnh thông qua nội dung các luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là những điểm mới, điểm đáng chú ý, những vấn đề thực tiễn trong quá trình thi hành luật.
 
Quang cảnh hội nghị

Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 có một số điểm mới như: chính thức đổi tên thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước và bỏ thông tin quê quán, vân tay trên thẻ Căn  cước; sẽ khai tử chứng minh nhân dân từ ngày 01/01/2025; cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi từ ngày 01/7/2024; bổ sung giấy chứng nhận Căn cước; công dân sẽ có Căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024; người dân đang sử dụng thẻ CCCD thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sẽ đổi sang mẫu mới. Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta; đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

Đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; về vị trí, chức năng, vai trò, nhiệm vụ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; về tiêu chuẩn tuyển chọn; về quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; về sắp xếp, kiện toàn, bố trí lực lượng; về bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có  hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho lực lượng; khắc phục những chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo để bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ  triển khai Luật theo đúng tiến độ; tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả. Tiếp tục triển khai, vận hành các bước, trình tự, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ ra mắt lực lượng ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh vào đầu tháng 7 sắp tới.

Đối với Luật Căn cước, yêu cầu đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để CBCS và người dân nắm được tính ưu việt, những chính sách mới, lợi ích của Luật Căn cước để người dân đồng thuận, ủng hộ việc thực hiện; Công an các đơn vị có liên quan, huyện, thị xã, thành phố rà soát, bố trí cán bộ, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân  cư, cơ sở dữ liệu Căn cước với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật Căn cước và các quy định có liên quan…
           Xuân Thảo
 
 
 

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Hôm nay: 10275
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 518820
  Tất cả: 17922427