CÔNG AN TRA VINH
Nhận thức về tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
Cập nhật ngày: 27-05-2024 | 16:48:08 GMT +7, lượt xem: 295
Tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố là các loại tội phạm nguy hiểm, hoạt động với phương thức, thủ đoạn phức tạp, tinh vi, trực tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và gây nguy hại an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh chưa ghi nhận, xử lý các vụ việc liên quan tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nhưng trên địa bàn tồn tại nhiều điều kiện dẫn đến phát sinh tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, nhất là các tội phạm nguồn của tội rửa tiền. Nhằm nâng cao công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố trong tình hình hiện nay cần hiểu rõ hơn về loại tội phạm này để góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Theo khoản 1 và 2 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định: “Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội”. Tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định tội rửa tiền theo 04 nhóm hành vi gồm: (1) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;(2) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; (3) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó; (4) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có”.

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP, ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền, khái niệm “tiền, tài sản” được hiểu là: “Tiền bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản; Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. Tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội”. Theo đó, việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền có thể được tiến hành đồng thời với việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm nguồn và không loại trừ việc truy cứu trách nhiệm hình sự tội phạm nguồn. Tội phạm nguồn là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và tài sản có được từ tội phạm đó trở thành đối tượng của tội rửa tiền.

Tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống khủng bố năm 2022 và Điều 300 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tài trợ khủng bố là “hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố”. Như vậy, tội phạm tài trợ khủng bố có thể bị phạt tiền, truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt quản chế, cấm cư trú, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo những quy định như trên, rửa tiền là công cụ đồng hành và cộng sinh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, “tiền bẩn” được dùng để mua bất động sản, tài sản, chuyển cho người thân, đầu tư kinh doanh, lập doanh nghiệp, góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp hoặc chuyển trái phép ra nước ngoài… gây thiệt hại cho nền kinh tế - tài chính quốc gia; tài trợ khủng bố là hành vi tiếp tay, cung cấp nguồn lực tài chính và vật chất, trực tiếp dung dưỡng, khuyến khích các hoạt động khủng bố, gây nguy hại trực tiếp tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Chính vì vậy trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố hiện nay cần nâng cao nhận thức đây là trách nhiệm, nhiệm vụ chung của hệ thống, tổ chức chính trị và quần chúng Nhân dân, không của riêng cá nhân, lực lượng nào. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; phối hợp cùng cơ quan chức năng đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phòng chống tham nhũng và nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác; khuyến khích nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên công khai, minh bạch tài sản, tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, tố giác các hành vi rửa tiền, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố; các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống rửa tiền, tăng cường cảnh giác đối với các giao dịch tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, đồng thời tăng cường cơ chế tuân thủ nội bộ cũng như đào tạo, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên thực hiện các công việc liên quan đến tài chính, ngân hàng.
Nguyễn Chí Thanh

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Hôm nay: 9434
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 517979
  Tất cả: 17921586