CÔNG AN TRA VINH
Thông báo kết quả hoạt động quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh năm 2022
Cập nhật ngày: 9-03-2023
Ngày 08/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Quỹ) với mục đích thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, đền bù, hỗ trợ đột xuất cho những trường hợp bị ảnh hưởng sức khỏe, tài sản do trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm, qua đó động viên tinh thần, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong phát động phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, góp phần duy trì ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
         
Thực hiện Quy chế hoạt động của Quỹ, Công an tỉnh Trà Vinh thông báo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 như sau:
         
- Vốn điều lệ hoạt động quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh là: 01 tỷ đồng (theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020). Trong năm 2021 đã sử dụng 235 triệu đồng.
         
- Tổng số tiền Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh kết dư năm 2021 chuyển sang năm 2022 là: 765 triệu đồng.
         
- Tổng số kinh phí Quỹ PCTP tỉnh từ vận động, kêu gọi các đơn vị, cá nhân ủng hộ, đóng góp (tính đến ngày 31/12/2022) là: 300.073.000 đồng.
         
- Tổng số kinh phí sử dụng năm 2022 là 143 triệu đồng, chi thưởng đột xuất cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.
         
- Đến cuối năm 2022 (tính đến ngày 31/12/2022) tổng số tiền quản lý là: 922.073.000 đồng (chín trăm hai mươi hai triệu không trăm bảy mươi ba nghìn đồng). Hiện số tiền 922.073.000 đồng đang quản lý tại tài khoản Quỹ thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh.
         
Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp quan tâm phối hợp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập Quỹ; theo lĩnh vực, địa bàn quản lý đẩy mạnh tuyên truyền về đối tượng, điều kiện thuộc diện được thưởng đột xuất, đền bù, trợ cấp đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động kinh doanh sản xuất, học tập, sinh sống,… nếu phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm hoặc bị thiệt hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trong tham gia phòng, chống tội phạm liên hệ đến Cơ quan Thường trực Ban Quản lý sử dụng Quỹ (Phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại 0693.729.003) để được xem xét, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề xuất chi thưởng, hỗ trợ đột xuất đúng theo hoạt động của Quỹ, qua đó góp phần vào công tác đảm bảo TTATXH, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh.

Trên đây là kết quả sử dụng, hoạt động Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh năm 2022, xin thông báo đến các ban, ngành, đoàn thể và địa phương biết, phối hợp thực hiện, phục vụ tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

BAN BIÊN TẬP
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 6953
  Trong tuần: 15547
  Trong tháng 173876
  Tất cả: 8752963