CÔNG AN TRA VINH
Công an tỉnh Trà Vinh phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”
Cập nhật ngày: 29-04-2024
Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-BCA ngày 26/3/2024 của Bộ Công an về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”, với mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Căn cước cũng như tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân những nội dung của Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành để thực hiện thống nhất, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, ngày 05/4/2024, Công an tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 127/KH-CAT về phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân” với các nội dung chính cụ thể như sau:

 1. Đối tượng dự thi:

Cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc cuộc thi).

2. Nội dung Cuộc thi:

Trả lời câu hỏi về các nội dung liên quan đến Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hình thức thi:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocopy. Đối tượng dự thi có thể lựa chọn hình thức dự thi cá nhân hoặc theo tập thể (không quá 05 thành viên).

4. Cơ cấu giải thưởng:

4.1. Cơ cấu giải thưởng Vòng sơ khảo (giải Công an tỉnh)

- 01 Giải Nhất: Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tiền thưởng kèm theo là 1.500.000 đồng;

- 02 Giải Nhì: Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tiền thưởng kèm theo là 1.000.000 đồng;

- 03 Giải Ba: Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tiền thường kèm theo là 700.000 đồng;

- 05 Giải Khuyến khích: Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tiền thường kèm theo là 500.000 đồng.

4.2. Cơ cấu giải thưởng Vòng chung khảo (giải Bộ)
 
- 02 (hai) Giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân):

+ Giải Nhất tập thể: 15.000.000 đồng;

+ Giải Nhất cá nhân: 9.000.000 đồng.

- 06 (sáu) Giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân):

+ Giải Nhì tập thể: 10.500.000 đồng;

+ Giải Nhì cá nhân: 4.500.000 đồng.

- 10 (mười) Giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân):

+ Giải Ba tập thể: 7.500.000 đồng;

+ Giải Ba cá nhân: 3.000.000 đồng.

- 15 (mười lăm) Giải Khuyến khích (07 tập thể và 08 cá nhân):

+ Giải Khuyến khích tập thể: 4.500.000 đồng;

+ Giải Khuyến khích cá nhân: 1.500.000 đồng.

- 05 giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi ở Bộ Công an, mỗi giải 750.000 đồng.

Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

5. Hình thức khen thưởng:

Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt từ Giải Ba trở lên và một số tập thể, cá nhân khác có thành tích trong việc tổ chức cuộc thi.

6. Quy mô tổ chức Cuộc thi:

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

- Vòng sơ khảo: Tổ chức trong Công an tỉnh.

+ Thời gian chấm thi: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/7/2024.

+ Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Từ ngày 16/7/2024 đến ngày 05/8/2024.

+ Trao giải: Dự kiến trong Lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng 8/2024 của Công an tỉnh.

- Vòng chung khảo tổ chức ở Bộ Công an: Ban Tổ chức cuộc thi Công an tỉnh lựa chọn 03 bài thi có chất lượng tốt nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Công an trước ngày 01/9/2024.

7. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi:

Cán bộ, chiến sỹ gửi bài dự thi về Công an tỉnh qua (Phòng Tham mưu) chậm nhất trong ngày 20/6/2024 để tập hợp, chấm điểm.                 
     
             Đạt Nhân
                                                                                            
 
 
 
 

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Hôm nay: 9002
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 517547
  Tất cả: 17921154