CÔNG AN TRA VINH
Công an tỉnh Trà Vinh công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Cập nhật ngày: 14-08-2020
Thực hiện Quyết định số 2483/QĐ-BCA-V03, ngày 10/4/2019 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong Công an nhân dân; Ngày 30/7/2019, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 109/KH-CAT-PV01 chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an tỉnh, trong đó xác định phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đang thực hiện tại các phòng: Tổ chức cán bộ; Thanh tra Công an tỉnh; Quản lý xuất nhập cảnh;  Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là mô hình hệ thống quản lý chất lượng được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước (trong đó có Bộ Công an) trong việc chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức làm việc với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân có liên quan; xây dựng một Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan, đơn vị để giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu; minh bạch, đơn giản hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, thông qua áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn giúp cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý có hiệu quả công việc; cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, việc áp dụng hệ thống này trong hoạt động của các cơ quan nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính.

Qua thời gian triển khai, xây dựng, chỉnh lý và đánh giá, thẩm định độc lập của Cục Pháp chế, Cảnh cách hành chính, Tư pháp – Bộ Công an, ngày 13/8/2020, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1852/QĐ-CAT-PV01 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Công an tỉnh phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 Hệ thống này được áp dụng đối với các thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền của Bộ Công an được quy định tại Quyết định số 5885/QĐ-BCA-V03 ngày 02/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân và có hiệu lực kể từ ngày công bố. Hệ thống gồm 02 phần:

- Phần thứ nhất: Khái quát yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mô hình hệ thống quản lý chất lượng trong Công an tỉnh Trà Vinh (bao gồm mô hình hệ thống quản lý chất lượng của Công an tỉnh theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và 04 quy trình bắt buộc theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015).

- Phần thứ hai: Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (gồm 93 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Chính sách; Khiếu nại, tố cáo; Quản lý xuất nhập cảnh; Cấp và quản lý chứng minh nhân dân; Đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Đăng ký, quản lý con dấu; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).

Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của lực lượng Công an tỉnh góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và tạo nhiều thuận lợi, tiện ích cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Thông qua việc xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sẽ giúp đổi mới phương pháp làm việc một cách khoa học, mang tính hệ thống, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp trên cơ sở tuân thủ pháp luật và những quy định đặc thù của ngành Công an; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của lực lượng Công an các cấp, đáp ứng yêu cầu giải quyết các công việc và cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch giúp tổ chức, doanh nghiệp và công dân chủ động hơn trong việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời, giúp Thủ trưởng Công an các cấp kiểm soát được toàn bộ quá trình tiếp nhận và từng khâu, từng bước giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền, hạn chế và từng bước khắc phục những tiêu cực, quan liêu, lãng phí trong quá trình thực thi công vụ của cơ quan Công an các cấp. Từ đó, nâng cao nhận thức, thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm trong việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an. Ngoài ra, thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với chất lượng cung cấp dịch cụ công của cơ quan Công an đã giúp việc hoạch định chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của lực lượng Công an tỉnh bám sát với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đây là một kênh quan trọng để nêu cao uy tín, vị thế của lực lượng Công an tỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân./.
 
Phan Minh Thuận
       
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 2030
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 33060
  Tất cả: 5511208