CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh đẩy mạnh giải pháp nâng cao chỉ số PCI về ANTT năm 2022
Cập nhật ngày: 5-07-2022 | 08:33:54 GMT +7, lượt xem: 415
Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI về ANTT. Hàng năm, bên cạnh đưa vào chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm để chỉ đạo, Công an tỉnh thường xuyên lồng ghép đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ này tại các cuộc họp, hội nghị sơ kết công tác công an định kỳ hoặc kiểm tra ở địa bàn cơ sở; chủ động phối hợp cơ quan phụ trách chính theo dõi, đánh giá, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện cải thiện Chỉ số PCI.
Trong 04 năm gần đây, kết quả công bố Chỉ số PCI về ANTT trên địa bàn tỉnh năm sau luôn cải thiện tốt hơn so với năm trước (năm 2018 có 01/4 chỉ số đạt; năm 2019 02/4 chỉ số đạt nhưng chỉ bằng với trung bình cả nước; năm 2020 có 02/4 chỉ số đạt và cao hơn trung bình cả nước). Riêng năm 2021 có 02/04 chỉ số đạt nhưng vượt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt tỷ lệ doanh nghiệp phải trả tiền bảo kê cho các băng nhóm để yên ổn làm ăn đạt 0% (chỉ số này tỉnh Trà Vinh đứng đầu cả nước), góp phần đưa Chỉ số thiết chế pháp lý và ANTT tăng 0,5 điểm, tăng 5 hạng so với 2020, cụ thể như sau:
 
Chỉ số PCI về ANTT Năm 2021  
So sánh
năm 2020
(%)
 
 
Ghi chú
Đạt
(%)
Trung bình cả nước
(%)
(1) Tình hình ANTT tại tỉnh đánh giá là “Tốt” (bằng với trung bình cả nước) 78% 78% - 5  
Chuyển biến chậm
(2) Cơ quan Công an sở tại xử lý vụ việc của doanh nghiệp hiệu quả (thấp hơn trung bình cả nước 39%). 25% 64% Chỉ số mới  
Còn hạn chế
(3) Tỷ lệ doanh nghiệp bị trộm cắp hoặc đột nhập vào năm vừa qua (thấp hơn trung bình cả nước 1%) 5% 6% Chỉ số được điều chỉnh  
 Đạt kết quả tốt
(4) Tỷ lệ doanh nghiệp phải trả tiền bảo kê cho các băng nhóm côn đồ, tổ chức xã hội đen để yên ổn làm ăn (thấp hơn trung bình cả nước 1%) 0% 1% - 3,06  
Cải thiện rất tốt
         
 
         


 
 

  


Có được kết quả trên, ngoài nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các ngành, địa phương, còn có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đánh giá, ghi nhận các nhiệm vụ, giải pháp mà lực lượng Công an, các ngành, địa phương đề ra, triển khai, thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt công tác về ANTT chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp. Trung bình hằng năm đều có từ 01 đến 02 chỉ số về ANTT thấp hơn trung bình cả nước. Gầy đây nhất là năm 2021, chỉ có 25% doanh nghiệp cho rằngCơ quan Công an sở tại xử lý vụ việc của doanh nghiệp hiệu quả” (thấp hơn trung bình cả nước 39%); “tình hình ANTT của tỉnh đánh giá là tốt” doanh nghiệp đánh giá bằng với trung bình cả nước. Nguyên nhân chủ yếu do:

(1) Đây là chỉ số mới điều chỉnh, bổ sung vào Bộ Chỉ số PCI nên việc kiểm tra, đánh giá chưa thường xuyên, các giải pháp chưa cụ thể, thống nhất; Công an các xã, thị trấn số lượng chính quy chưa đảm bảo, phải trực tiếp thực hiện nhiều mặt công tác nên đôi lúc xử lý vụ việc của doanh nghiệp hiệu quả chưa cao.

(2) Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạm dừng hoạt động, công nhân, người lao động nhiều nơi thất nghiệp, đặc biệt là người lao động làm ăn xa về địa phương cư trú tăng cao nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.
Để góp phần cải thiện, nâng cao các Chỉ số PCI về ANTT năm 2022, Công an Trà Vinh đã đẩy mạnh triển khai, thực hiện nhiều giải pháp công tác như: Chỉ đạo rà soát, báo cáo đánh giá các nguyên nhân tồn tại hạn chế để phối hợp với các ngành liên quan, đơn vị chủ trì xây dựng chỉ tiêu, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế; ban hành Kế hoạch số 140/KH-CAT-PTM ngày 08/6/2022 để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thời gian tới như sau:
 
Một là,
chỉ đạo Công an cấp huyện khẩn trương tham mưu UBND cùng cấp tổ chức đối thoại, gặp gỡ với doanh nghiệp để chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của họ, kịp thời chỉ đạo để chấn chỉnh, khắc phục, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển (việc này giao hoàn thành trước ngày 30/7/2022).

Hai là, tổ chức cuộc điều tra xã hội về lực lượng Công an Trà Vinh trong nhận xét của Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022, trong đó lồng ghép việc khảo sát, lấy ý kiến về vai trò, trách nhiệm của Công an trong hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vụ việc, đảm bảo ANTT.

Ba là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng Công an cấp xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vụ việc, đảm bảo ANTT.

Bốn là, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các đề án, phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT đã triển khai, nhất là công tác cải cách hành chính để phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Năm là, tập trung các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm hoạt động băng nhóm tại địa bàn có nhiều doanh nghiệp hoạt động (TP. Trà Vinh; thị xã Duyên Hải).
Sáu là, đẩy mạnh công tác quản lý cán bộ, thực hiện nghiêm Điều lệnh CAND, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh quy trình, kế hoạch, chế độ công tác của lực lượng thi hành công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp cán bộ “làm ngơ”, bao che để tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Bảy là, định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm, Công an tỉnh thường xuyên lồng ghép chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI về ANTT tại các cuộc họp, hội nghị sơ kết công tác Công an, cũng như thông qua công tác kiểm tra tại các đơn vị, địa phương.

Với những giải pháp quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tôi tin tưởng rằng thời gian tới nhiệm vụ cải thiện Chỉ số PCI về ANTT của Công an Trà Vinh sẽ có nhiều cải thiện hơn, góp phần cùng với các ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục nâng cao vị trí, thứ bậc về Chỉ số PCI, môi trường đầu tư của tỉnh sẽ có những khởi sắc mới, kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ có bước phát triển đột phá hơn.
Chí Tâm
 
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 9479
  Trong tuần: 21747
  Trong tháng 86009
  Tất cả: 3932647