CÔNG AN TRA VINH
Dự thảo Thông tư quy định việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm
Cập nhật ngày: 22-09-2021 | 09:13:01 GMT +7, lượt xem: 422
Ngày 29/7/2021, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm; dự thảo Thông tư gồm 03 chương 13 điều.
Theo đó, dự thảo Thông tư quy định việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm. Áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan hồ sơ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thi hành án hình sự và công tác hồ sơ nghiệp vụ.
 
Tại Điều 4, dự thảo Thông tư quy định cung cấp dữ liệu về người chấp hành án thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm, trong đó nêu rõ thông tin dữ liệu về người chấp hành án bao gồm: Họ và tên; Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân; Ngày, tháng, năm, sinh; Giới tính; Nơi thường trú; Nơi ở hiện tại; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Trình độ học vấn; Nghề nghiệp; Tình trạng sức khỏe; Quan hệ gia đình; Hành vi phạm tội; Tiền án, tiền sự; Thời gian chấp hành án, thời gian thử thách; Nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự; Dấu vân tay.
 
Một số thông tin khác về nhân thân gồm: Thời gian thử thách; Quyết định thi hành án phạt tù; Quyết định đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án; Danh bản của người chấp hành án phạt tù; Phiếu khám sức khỏe; Tài liệu khác có liên quan.
 
Đối với cung cấp dữ liệu về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm, Điều 5 quy định thông tin dữ liệu về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp bao gồm: Tên gọi; Địa chỉ; Mã số doanh nghiệp; Mã số thuế; Hình phạt chính; Nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự; Biện pháp tư pháp.
 
Các giấy tờ, tài liệu của pháp nhân thương mại bao gồm: Bản án, quyết định của tòa án; Giấy triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mai; Văn bản của cơ quan thi hành án hình sự yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án; Thông báo của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại cho cơ quan thi hành án hình sự về thực hiện yêu cầu trong thi hành án và chấp hành án của pháp nhân thương mại…
 
Hình thức cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp là cung cấp dữ liệu qua các thiết bị lưu trữ do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp; cung cấp dữ liệu qua đường truyền nội bộ, email nội bộ đã được mã hóa đường truyền, mã hóa dữ liệu; cung cấp dữ liệu bằng kết nối trực tiếp với hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm.
 
Thẩm quyền cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, gồm: Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.
 
Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

File đính kèm

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 8238
  Trong tuần: 8246
  Trong tháng 284111
  Tất cả: 8553686