CÔNG AN TRA VINH
Lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định việc kết nối, cung cấp, trao đổi dữ liệu về Thi hành án hình sự
Cập nhật ngày: 22-09-2021 | 09:14:39 GMT +7, lượt xem: 460
Dự thảo Thông tư quy định việc kết nối, cung cấp, trao đổi dữ liệu về Thi hành án hình sự do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm có 06 chương 20 điều.

Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định một số điều của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về Thi hành án hình sự bao gồm: quản trị dữ liệu, cung cấp, kết nối, trao đổi dữ liệu; sử dụng, khai thác dữ liệu; quyền và trách nhiệm trong việc cung cấp, chia sẻ, trao đổi dữ liệu. Áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an và cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, đơn vị vận hành cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; Công an các đơn vị địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

 

Dự thảo này đã quy định rõ nguyên tắc chung về kết nối, cung cấp và trao đổi dữ liệu; hoạt động quản trị kết nối, cung cấp, trao đổi và khai thác dữ liệu cũng như việc kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu. 

 

Về công tác bảo đảm kết nối, cung cấp và trao đổi dữ liệu, Điều 9 Dự thảo quy định việc kết nối, cung cấp và trao đổi dữ liệu phải thực hiện theo các quy định của Luật An toàn thông tin mạng về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin tham gia vào quá trình kết nối, trao đổi dữ liệu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được quản lý, lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống của mình. Cơ quan khai thác dữ liệu có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi kết nối, tiếp nhận dữ liệu được trao đổi theo quy định của cơ quan cung cấp dữ liệu và các quy định của pháp luật.

 

Đáng chú ý, Điều 10 quy định nguyên tắc trao đổi dữ liệu phải đảm bảo tính chính xác, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu. Cơ quan cung cấp dữ liệu và cơ quan khai thác dữ liệu phải thực hiện trao đổi và thống nhất các nội dung thực hiện kết nối, cung cấp, trao đổi, khai thác dữ liệu. Nội dung thống nhất trao đổi dữ liệu phải được ghi nhận bằng công văn giao liên hoặc hệ thống fax nội bộ. Cơ quan chưa tham gia trao đổi, khai thác dữ liệu theo nội dung thống nhất trao đổi dữ liệu có hiệu lực được đề nghị tham gia và trở thành một trong các bên thực hiện nội dung đó.

 

Cơ quan cung cấp dữ liệu có quyền từ chối đề nghị trao đổi dữ liệu nếu đề nghị cung cấp dữ liệu không phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan. Trong trường hợp này, cơ quan cung cấp dữ liệu phải nêu rõ lý do từ chối và thông báo lại cho cơ quan đề nghị cung cấp để có biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc…

 

Bên cạnh đó, cơ quan khai thác, sử dụng dữ liệu có trách nhiệm tuân thủ quy định của Thông tư này và các quy định của cấp có thẩm quyền về kết nối, trao đổi dữ liệu. Khai thác và sử dụng dữ liệu đúng phạm vi cho phép theo quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu, nội dung thống nhất trao đổi dữ liệu và các văn bản có liên quan. Thông báo kịp thời cho cơ quan cung cấp dữ liệu về những sai sót của dữ liệu. Phối hợp với cơ quan cung cấp dữ liệu để giải quyết các vướng mắc trong quá trình trao đổi, sử dụng dữ liệu.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.


Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 64
  Trong tuần: 8534
  Trong tháng 284399
  Tất cả: 8553974