Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao thông
Cập nhật ngày: 17-11-2021
 
Ngày 14/10/2021, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCA ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao thông để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 

Ảnh minh họa.

Theo đó, Khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung 07 nội dung, trong đó, nguyên tắc, tiêu chuẩn trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính được sửa tiêu đề, bổ sung như sau: Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt phải có Chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Cục Cảnh sát giao thông cấp.

 

Đối với việc đề xuất giải quyết vụ, việc vi phạm hành chính thì xem xét đối chiếu hồ sơ vụ, việc vi phạm hành chính với các quy định pháp luật có liên quan để đề xuất hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vụ, việc, thông tin, hình ảnh do tổ chức, cá nhân phản ánh hoặc đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội thì báo cáo thủ trưởng đơn vị tổ chức xác minh, xử lý theo quy định. Đối với loại vụ, việc có dấu hiệu tội phạm thì phải báo cáo, đề xuất thủ trưởng đơn vị để chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền xử lý theo quy định.

 

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua tài khoản, dịch vụ bưu chính công ích, Cổng dịch vụ công Quốc gia thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Bộ Công an.

 

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng sửa đổi Khoản 3, Khoản 5; bổ sung Khoản 6, Khoản 7  Điều 12 của Thông tư số 32/2018/TT-BCA như sau: Bố trí lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện, Công an xã nơi có đường sắt đi qua để tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt thuộc phạm vi quản lý theo tài liệu do Cục Cảnh sát giao thông biên soạn; báo cáo Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, đánh giá kết quả, cấp chứng chỉ tập huấn theo quy định.

 

Đối với các địa phương có đường sắt đô thị, bố trí lực lượng, tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường sắt đô thị. Kiến nghị Cục Cảnh sát giao thông hoặc cấp có thẩm quyền có biện pháp khắc phục những bất cập trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường sắt thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh.

 

Ngoài ra, bố trí lực lượng Công an cấp huyện, Công an xã, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt thuộc địa giới hành chính và theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Công an cấp tỉnh. Kiến nghị Giám đốc Công an cấp tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền có biện pháp khắc phục những bất cập trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường sắt thuộc địa giới hành chính cấp huyện.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.