Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thành đoàn thành phố Trà Vinh tổ chức tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030
Cập nhật ngày: 8-09-2022
 
Ngày 29/8/2022, tại Hội trường A, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Trà Vinh (số 164, đường Lê Lợi, Khóm 3, Phường 1, thành phố Trà Vinh) Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thành đoàn thành phố Trà Vinh tổ chức tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 cho 130 cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc các chi đoàn, hội trên địa bàn thành phố Trà Vinh, riêng lực lượng ĐVTN Công an tỉnh có 18 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn trực thuộc tham dự.
 

G:\ \bài viết\8.jpg

( Hình ảnh: Cán bộ đoàn viên, hội viên tham dự buổi tập huấn)

Qua buổi tập huấn, cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên được triển khai các nội dung có liên quan đến những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 và nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, báo cáo viên đã phân tích, làm rõ những điểm mới và nội dung cốt lõi của Luật Thanh niên 2020 như: Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…

G:\ \bài viết\5.jpg

(Hình ảnh: Đồng chí Lý Thanh Trung, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh báo cáo tại buổi tập huấn)

Đối với Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2030, Báo cáo viên đã triển khai mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể thực hiện theo từng giai đoạn; phân công trách nhiệm của các cơ quan, ban hành, đoàn thể, trong đó phân tích rõ trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong tổ chức thực hiện chương trình phát triển thanh niên tại đơn vị địa phương mình.

G:\ \bài viết\7.jpg

(Hình ảnh: Đồng chí Lý Thanh Trung, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh báo cáo tại buổi tập huấn)

Thông qua tập huấn giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên nắm được những nội dung cơ bản nhất về Luật thanh niên năm 2020, đặc biệt những điểm mới của Luật thanh niên năm 2020 so với Luật thanh niên năm 2005 và nội dung của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh góp phần cung cấp thông tin, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên có thêm kiến thức để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác Đoàn và công tác chuyên môn.

   ----- Quốc Toàn -----