Cụm thi đua số 1, Hội phụ nữ Công an tỉnh: Ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2022 - 2026
Cập nhật ngày: 9-09-2022
 
Ngày 6/9/2022, Cụm thi đua số 1, Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022 - 2026. Tham dự có Thiếu tá Châu Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 1, Hội phụ nữ Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Hồ sơ.
 

   IMG-6977 IMG-6978

Các thành viên trong Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua
 

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phụ nữ Công an của Cụm thi đua số 1, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự tận tâm, trách nhiệm, ý chí phấn đấu, quyết tâm vượt qua thử thách; xây dựng người phụ nữ Công an có bản lĩnh vững vàng, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng  cuộc sống hạnh phúc bền vững, vun đắp các giá trị gia đình trong giai đoạn mới. Hội nghị đã quán triệt việc thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành, của Hội. Song song đó, đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, phong trào thi đua phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên của Cụm thi đua số 1, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, nội dung phong phú, đa dạng và không ngừng đổi mới, sáng tạo; chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả 
 

                                    -----Xuân Thảo -----