CÔNG AN TRA VINH
Số liệu công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 9 tháng đầu năm 2022
Cập nhật ngày: 7-10-2022 | 15:29:36 GMT +7
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; Quy chế phổ biến thông tin thống kê trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Trà Vinh công bố số liệu (sơ bộ) về công tác phòng chống cháy, nổ  trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 9 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/9/2022), như sau:

Tình hình cháy, nổ: Trong 9 tháng đầu năm 2022, xảy ra 02 vụ cháy, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 01 vụ. Thực hiện chỉ tiêu, đã kéo giảm 07 vụ (giảm 78%) so với năm 2019 (năm 2019 xảy ra 09 vụ cháy).

  
Ban Biên tập

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 8293
  Trong tuần: 8301
  Trong tháng 284166
  Tất cả: 8553741