Số liệu công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 9 tháng đầu năm 2022
Cập nhật ngày: 7-10-2022
 
 
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; Quy chế phổ biến thông tin thống kê trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Trà Vinh công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng  trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 9 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/9/2022), như sau:

- Tội phạm về kinh tế, tham nhũng: Trong 9 tháng đầu năm 2022, phát hiện, khởi tố 01 vụ, 07 bị can tham ô tài sản, so với cùng kỳ năm 2019 nhiều hơn 01 vụ; so với cùng kỳ năm 2021 nhiều hơn 01 vụ; phát hiện 11 tội phạm về kinh tế, so với cùng kỳ năm 2019 nhiều hơn 06 vụ; so với cùng kỳ năm 2021 ít hơn 01 vụ.

 


 
- Vi phạm hành chính: Phát hiện, xử lý 95 vụ vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý kinh tế, xử phạt VPHC 40 vụ, số tiền 515 triệu đồng, chuyển ngành chức năng xử lý 34 vụ, còn lại tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.
  
Ban Biên tập