CÔNG AN TRA VINH
Số liệu công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 9 tháng đầu năm 2022
Cập nhật ngày: 7-10-2022 | 15:45:28 GMT +7
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; Quy chế phổ biến thông tin thống kê trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Trà Vinh công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường  trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 9 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/9/2022), như sau:

- Tội phạm về môi trường: Trong 9 tháng đầu năm 2022, chưa phát hiện tội phạm về môi trường, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng giảm; so với cùng kỳ năm 2021 giảm 02 vụ.

- Vi phạm hành chính: Trong 9 tháng đầu năm 2022, phát hiện 235 vụ vi phạm (có 95 vụ vi phạm liên quan khai thác tài nguyên), ít hơn 66 vụ so với cùng kỳ 2021, xử phạt VPHC 36 vụ, số tiền 714 triệu đồng, chuyển ngành chức năng xử lý 37 vụ, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 30 vụ, còn lại giáo dục nhắc nhở.
  

Ban Biên tập

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 260
  Trong tuần: 8730
  Trong tháng 284595
  Tất cả: 8554170