Số liệu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 9 tháng đầu năm 2022
Cập nhật ngày: 7-10-2022
 
 
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; Quy chế phổ biến thông tin thống kê trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Trà Vinh công bố số liệu (sơ bộ) về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 9 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/9/2022), như sau:

1. Tai nạn giao thông: Trong 9 tháng đầu năm 2022, xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 24 người, bị thương 10 người, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 06 vụ, giảm 06 người chết, giảm 01 người bị thương. Thực hiện chỉ tiêu, đã kéo giảm 48 vụ (giảm 65%), giảm 29 người chết (giảm 54%), giảm 40 người bị thương (giảm 80%) so với năm 2019 (năm 2019 xảy ra 73 vụ, 53 người chết, 50 người bị thương).
 

 
2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông: Trong 9 tháng đầu năm 2022, phát hiện, xử lý 16.216 trường hợp vi phạm, phạt tiền 13.054 trường hợp, thu nộp ngân sách 31,79 tỷ đồng.

 
Ban Biên tập