CÔNG AN TRA VINH
Số liệu công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh quý III/2022
Cập nhật ngày: 7-10-2022 | 14:17:38 GMT +7
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; Quy chế phổ biến thông tin thống kê trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Trà Vinh công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường  trên địa bàn tỉnh Trà Vinh quý III năm 2022 (từ ngày 15/6/2021 đến 14/9/2022), như sau:

- Tội phạm về môi trường: Trong quý III/2022, chưa phát hiện tội phạm về môi trường, so với cùng kỳ năm 2021 ít hơn 02 vụ, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng giảm

- Vi phạm hành chính: Trong quý III/2022, phát hiện 54 vụ vi phạm trên lĩnh vực môi trường (có 31 vụ vi phạm quy định về khai thác khoáng sản), so với cùng kỳ năm 2021 nhiều hơn 03 vụ; xử phạt VPHC 11 vụ, số tiền 23,9 triệu đồng, chuyển ngành chức năng xử lý 13 vụ, còn lại đang củng cố hồ sơ xử lý.
Ban Biên tập

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Hôm nay: 10138
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 518683
  Tất cả: 17922290