CÔNG AN TRA VINH
Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc giá trị lịch sử của cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh 2/9
Cập nhật ngày: 24-08-2022 | 10:32:12 GMT +7, lượt xem: 1796
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lịch sử dân tộc được viết tiếp bằng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đó là những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, Tuyên Quang nhận định cơ hội cho Nhân dân Việt Nam giành quyền độc lập đã tới, những điều kiện cho cuộc khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín mùi, ra Nghị quyết lãnh đạo toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đề ra đường lối đối nội, đối ngoại trong tình hình mới. Sau Hội nghị của Đảng, Đại hội quốc dân họp vào ngày 16/8/1945, đây là Hội nghị lịch sử quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, quy định Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi thư đến toàn thể đồng bào kêu gọi quốc dân đoàn kết xung quanh Ủy ban khởi nghĩa để nổi dậy.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, của Mặt trận Việt Minh và Ủy ban khởi nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã nhất tề nổi dậy tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa và đã lần lượt giành thắng lợi tại các địa phương trên cả nước trong vòng nửa tháng. Thành quả của Cách mạng Tháng Tám bắt nguồn từ bản lĩnh trí tuệ, tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo xử lý đúng đắn những vấn đề căn bản của cách mạng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, trước cuộc mít tinh của hơn nửa triệu người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta. 

Cách mạng Tháng Tám có giá trị vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với thế giới. Thế nhưng, cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện những bài viết cố tình tô vẽ những quan điểm sai trái, cố tình bôi đen, xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử nhằm tuyên truyền sai lệch, làm cho một bộ phận quần chúng thiếu hiểu biết về lịch sử dân tộc, nhất là giới trẻ, hoài nghi, phai nhạt niềm tin đối với Đảng, chia rẽ Đảng với Nhân dân, làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một số trang mạng xã hội của các tổ chức chống đối bên ngoài… thông qua các hình thức bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử, hội luận để xuyên tạc lịch sử dân tộc, với chiêu bài “mưa dầm thấm đất”, bằng những luận điệu trắng trợn, mục đích nhằm “nhuộm đen” truyền thống của dân tộc. Chúng lật lại những thông tin, sự kiện cũ, nhưng suy diễn, xuyên tạc bằng “cái nhìn mới” để kích thích người nghe, người xem. Mục tiêu của chúng là nhằm hình thành một thế hệ có suy nghĩ đòi xét lại lịch sử, nếu nhiều người trong chúng ta cả tin, chỉ biết tiếp nhận thông tin mà không có sự suy xét, đối chứng các cứ liệu lịch sử sẽ rất dễ dàng bị lôi kéo, dụ dỗ. Mặc dù đã có không ít trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật, thế nhưng vẫn còn những trường hợp hành động thiếu suy nghĩ, lời lẽ thiếu khiêm tốn, vô tình tiếp tay để các thế lực thù địch, chống đối suy diễn, lợi dụng gây ảnh hưởng trong dư luận Nhân dân.

Thời gian qua, trên các kênh thông tấn, báo chí cũng như các trang mạng xã hội đã có nhiều người dân trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần, giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, lứa tuổi đã lên tiếng phản bác, chống lại các luận điệu phản động, xuyên tạc lịch sử, xét lại lịch sử, kích động hận thù một cách tự phát và tự giác. Điều đó khẳng định lòng yêu nước và trách nhiệm công dân của đại đa số quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Việc nhận diện, vạch trần và đấu tranh vô hiệu hóa những phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin xấu, độc, giả mạo là rất quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh mạng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Vì thế, người sử dụng mạng xã hội phải nâng cao nhận thức, bình tĩnh, sáng suốt, không tin, không nghe theo những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội để góp phần ổn định chính trị - xã hội của đất nước. và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta.

Thạch Ra Sa Mây


 

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 5583
  Trong tuần: 14176
  Trong tháng 172505
  Tất cả: 8751592