CÔNG AN TRA VINH
Phản bác các luận điệu sai trái
Theo Báo cáo Tổng quan phát triển kỹ thuật số Việt Nam 2021 do We are social và Kepios công bố đầu năm 2022: Việt Nam có 76,95 triệu người dùng mạng xã hội (chiếm 97,8% dân số từ 13 tuổi trở lên).
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị liên tục đưa ra những quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong đó, luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang được chúng xác định là nội dung trọng tâm để chống phá Đảng, Nhà nước.
Những năm qua, với chủ trương nhất quán về xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, cộng hưởng với đức tính hiền lành, thật thà, chịu khó, cần cù, sáng tạo và những nét văn hóa đặc sắc, đời sống của đồng bào người dân tộc Khmer không ngừng đổi mới và phát triển, góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, xuất phát từ những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường và cùng những đặc điểm về tâm lý, phong tục, việc nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm an sinh, những chuyển biến về đời sống kinh tế - xã hội, cải thiện sinh kế chỉ mới diễn ra theo chiều rộng mà chưa đi vào chiều sâu. Lợi dụng những tồn tại, hạn chế cùng với các vấn đề về khả năng tiếp cận của đồng bào dân tộc Khmer với các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ thông tin, các thế lực thù địch trong và ngoài nước, đối tượng phản động, số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, số đối tượng cực đoan trong dân tộc Khmer (sau đây gọi là các đối tượng) triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc Khmer tiến hành các hoạt động tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng nước ta.
Ngày 04/6/2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, bộ trưởng Bộ Y tế; ông Phạm Công Tạc - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.
Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự "gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả.
Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang ngày càng ăn sâu, bám rễ vào đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân Việt Nam, trở thành “kim chỉ nam” cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại dùng chiêu bài “hạ bệ thần tượng” để xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận điệu xuyên tạc được họ đưa ra trong thời gian gần đây là “thực chất Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa”.
Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp ở Việt Nam với số người nhiễm, số địa phương nhiễm tăng cao từng ngày, từng giờ. Một số địa phương tập trung đông công nhân trong các doanh nghiệp đã có rất nhiều người nhiễm như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh v.v…
Thế và lực của đất nước hôm nay đã khác xa 76 năm về trước, song vẫn còn đó muôn vàn những khó khăn, thách thức cần giải quyết và cần sự chung tay đóng góp của mỗi người dân.
(ĐCSVN) - Thêm một lần nữa, tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” có trụ sở ở bang California, Mỹ lại công bố kết quả bầu chọn “Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2021”. Đây thực chất là sự "vinh danh nhà hoạt động nhân quyền” như rêu rao hay chính là sự cổ xúy cho những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam?
(ĐCSVN) - Yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam là phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy xây dựng là chính, tích cực chủ động phòng, chống là quan trọng; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 742
  Trong tuần: 26184
  Trong tháng 223409
  Tất cả: 4936042