CÔNG AN TRA VINH
Phản bác các luận điệu sai trái
Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.
Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc chính sách tôn giáo, dân tộc của Việt Nam, cố tình đánh tráo khái niệm nhằm đồng nhất “quyền dân tộc tự quyết” với “quyền dân tộc thiểu số” để chống phá Đảng, Nhà nước.
Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa sâu rộng, với sự bùng nổ của Internet, sự ra đời của nhiều trang mạng xã hội, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối mặt với những thách thức mới cần phải được huy động bằng sức mạnh tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, mọi lực lượng, nhân lực, phương tiện, với nhiều hình thức và thông qua các giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Ngày 07/5/2024 tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu đã tham gia Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Các tin khác