CÔNG AN TRA VINH
LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
Cập nhật ngày: 22-09-2023

1. Cấp CCCD khi chưa có thông tin trong CSDLQG về DC tại Công an cấp huyện.doc
 
2. Cấp CCCD khi đã có thông tin trong CSDLQG về DC tại Công an cấp huyện.doc
 
3. Cấp đổi CCCD tại Công an cấp huyện.doc
 
4. Cấp lại thẻ CCCD tại Công an cấp huyện.doc
 
5. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam tại Công an cấp huyện
 
6. Khai thác thông tin trong CSDL CCCD tại Công an cấp huyện
 
7. Khai thác thông tin trong CSDLQG về DC tại Công an cấp huyện
Xem chi tiết 

 
 
8. Xác nhận số CMND, CCCD tại Công an cấp huyện

Các tin khác