CÔNG AN TRA VINH
Xây dựng xã, thị trấn “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Cập nhật ngày: 6-07-2023 | 10:01:39 GMT +7, lượt xem: 500
Việc xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua công tác này, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cấp xã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò, trách nhiệm của các ngành, tổ chức đoàn thể được nâng lên; nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động luôn đổi mới, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết cùng phát triển với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác ở địa phương. Từ đó, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp.

Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú
Bên cạnh đó, quán triệt chủ trương của Bộ Công an, ngày 20/2/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là chủ trương nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời cũng đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vì vậy, Công an tỉnh chọn xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú để xây dựng thí điểm.
An Quảng Hữu là xã vùng sâu, cách trung tâm huyện Trà Cú khoảng 15km. Toàn xã có 10 ấp, với trên 15.000 nhân khẩu, trong đó có 45% là đồng bào dân tộc Khmer, đa số người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Đây là một trong những xã thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2021, xã An Quảng Hữu được chọn để xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đây là nền tảng quan trọng để thực hiện Bộ tiêu chí tạm thời của Bộ Công an xây dựng xã, phường, thị trấn “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong năm 2023.
Để góp phần xây dựng xã, thị trấn “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói chung đạt yêu cầu, nhiệm vụ thì Công an cấp huyện tập trung chỉ đạo Công an xã, thị trấn thực hiện tốt các nhóm tiêu chí về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đạt và vượt các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí của Bộ Công an; định kỳ hằng quý, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo cuối năm 2023, các xã , thị trấn đạt tiêu chí xã “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan và Công an cấp huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện đúng chủ trương của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh về xây dựng xã “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, điển hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự; xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở như Công an xã bán chuyên trách, Tổ tự quản, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ...; qua đó giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn các xã, thị trấn; đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời đề xuất Ban Giám đốc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 Công an các đơn vị nghiệp vụ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Công an cấp huyện hỗ trợ Công an các xã, thị trấn thực hiện các nhóm tiêu chí về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an xã. Triển  khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về ANTT; tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội còn đang hoạt động trên địa bàn xã, nhất là ở địa bàn giáp ranh.
Cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo cấp xã cần quan tâm chỉ đạo các ngành, tổ chức đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với chủ trương xây dựng xã, thị trấn “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để Nhân dân đồng tình ủng hộ; thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng; hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong dân tộc, tôn giáo và nội bộ Nhân dân ngay tại cơ sở; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; cuối năm, Đảng bộ xã, thị trấn đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; UBND xã, thị trấn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; các tổ chức chính trị, xã hội đều đạt loại “khá” trở lên; kịp thời củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã. Ban Chủ nhiệm các Câu lạc quần chúng tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục thực hiện tốt quy chế hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định.
Một buổi sinh hoạt của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ “Ba tốt, ba giảm” tại xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú
 -----Thảo- Thức-----
                                                         

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 6883
  Trong tuần: 6890
  Trong tháng 33895
  Tất cả: 6944523