Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp
Cập nhật ngày: 11-07-2023
 
Xác định việc xây dựng phong trào toàn bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Năm 2021, Công an Trà Vinh ban hành Đề án “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời ban hành quyết định về việc thành lập mô hình “Công nhân tự quản về an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch bệnh” để hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức xây dựng và nhân rộng thực hiện mô hình này.
 

Theo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp thời gian trước có nhiều hạn chế như công tác tuyên truyền, vận động trong các doanh nghiệp hầu như không thực hiện được, không xây dựng được mô hình nào có tính chất đặc thù dành cho doanh nghiệp, việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp chỉ mang tính hình thức, không có chiều sâu và không có tính lan tỏa; đặc biệt là việc vận động đăng ký thực hiện tiêu chí an toàn về ANTT theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA quy định khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự còn nhiều hạn chế, nhất là các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trước tình hình đó, đơn vị chuyên trách đã báo cáo và tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, từ đó phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp có bước phát triển rõ rệt.

Qua triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác. Từ đó, nâng cao được ý thức trách nhiệm của từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc tự phòng, tự quản, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. 


Ban chủ nhiệm câu lạc bộ “Công nhân tự quản về ANTT 

và phòng, chống dịch bệnh” Công ty Điện lực Trà Vinh họp định kỳ

Công ty Điện lực Trà Vinh là một trong những doanh nghiệp sớm triển khai thành lập câu lạc bộ “Công nhân tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh”, qua đó đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả trong công ty. Câu lạc bộ được thành lập với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ… phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản của công ty bao gồm lưới điện chạy dài khắp toàn tỉnh, giữ gìn an ninh, trật tự trong và ngoài trụ sở Công ty.

Ông Đặng Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, để duy trì và phát huy hiệu quả của câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm đã tham mưu lãnh đạo Công ty Điện lực triển khai nhiều biện pháp, trong đó đề ra nội dung, chương trình công tác phòng, chống tội phạm, đưa vào Nghị quyết từng năm của công ty để lãnh đạo thực hiện; lập Chỉ thị liên tịch giữa công ty, công đoàn cơ sở phát động trong toàn thể đoàn viên, công chức, lao động tham gia hưởng ứng, phòng, chống các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công ty cam kết không vi phạm nội quy, quy chế và đảm bảo an toàn về ANTT trong công ty, vận động cán bộ, nhân viên tích cực tham gia tố giác, tấn công, trấn áp tội phạm. Thường xuyên tổ chức phổ biến, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin có liên quan đến tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đến tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty.


Công nhân Điện lực Trà Vinh khắc phục sự cố lưới điện

Để thực hiện hiệu quả các nội dung trên, đòi hỏi phải có sự đồng lòng và ý thức tự giác của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của công ty, mà hơn hết là lực lượng nòng cốt của câu lạc bộ. Ông Lê Văn Chánh, thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, để thực hiện tốt các tiêu chí đề ra, ông luôn gương mẫu chấp hành quy chế hoạt động của câu lạc bộ, qua đó, vận động, tuyên truyền cán bộ, người lao động thực hiện tốt pháp luật về an toàn, an ninh trật tự, đảm bảo công ty không xảy ra cháy, nổ, không bị mất cắp tài sản, không lộ, lọt thông tin, không xảy ra các vấn đề về an ninh trật tự. Đối với lưới điện gồm lưới phân phối và lưới truyền tải thì phải thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác, phòng ngừa mất trộm. Đối với các thành viên CLB, ông tích cực phối hợp thông qua sinh hoạt câu lạc bộ và sinh hoạt giao ban của công ty để trao đổi, thảo luận góp phần giúp cán bộ, công nhân viên, đảm bảo được đời sống, việc làm, đảm bảo được sức khỏe, không có các vi phạm về hành chính xảy ra và tệ nạn xã hội. Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát được đặc biệt quan tâm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, tồn tại xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Với những nỗ lực của tập thể ban chủ nhiệm câu lạc bộ và từng cán bộ, công chức, người lao động của công ty Điện lực Trà Vinh đã góp phần mang lại môi trường làm việc an toàn, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp công ty ngày càng phát triển. Qua tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm, công ty đều đạt tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng các hình thức.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, vận động trong doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, trong 2 năm, năm 2021, 2022 đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp được hơn 300 cuộc, với hơn 85 nghìn lượt người dự; xây dựng và nhân rộng mô hình “Công nhân tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh ở 13 doanh nghiệp; vận động 100% doanh nghiệp nhà nước, hơn 70% doanh nghiệp tư nhân, hơn 40% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện tiêu chí an toàn về ANTT; việc tổ chức Ngày hội toàn dân Bảo vệ ANTQ được thực hiện với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp khen thưởng.

Việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của công nhân viên, người lao động và kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật tại các doanh nghiệp, nhất là việc mất cắp tài sản, tham gia tệ nạn xã hội, tín dụng đen… giúp tình hình ANTT tại doanh nghiệp ổn định, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, sản xuất, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

                            ----- Bài, ảnh: Mộng Tuyền -----