CÔNG AN TRA VINH
Tiêu chí về ANTT đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và những điều cần lưu ý
Cập nhật ngày: 18-07-2023 | 16:37:06 GMT +7, lượt xem: 326
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 38/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 06/07 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang và huyện Duyên Hải), thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2023, toàn tỉnh có trên 10 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia

xây dựng xã Hòa Minh, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng cuối năm 2023, Công an các cấp tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 06/HD-BCA-V05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an về thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về ANTT đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, xây dựng nông thôn mới nâng cao phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đi vào chiều sâu, bền vững; phát huy tính năng động, sáng tạo và sự tham gia tích cực của người dân, chú trọng an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Công an cơ sở chủ động phối hợp để phát huy vai trò của đoàn thể  trong  gọi hỏi, giáo duc đối tượng đang quản lý không để tái phạm. Thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT không để xảy ra các hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; không có đối tượng hoạt động ly khai, đòi tự trị, gây rối ANTT; không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ quần chúng nhân dân, khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Đồng thời, phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả Đề án của UBND tỉnh về “Tăng cường phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

Hai là, lực lượng Công an cơ sở phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an toàn, ANTT xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn nông thôn. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; vận động mọi tầng lớp Nhân dân chung tay góp sức cùng với chính quyền địa phương giữ vững ổn định tình hình ANTT trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải đến từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư và các tổ chức quần chúng tự quản về ANTT. Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm ANTT phù hợp với điều kiện của từng địa bàn và thông tin kịp thời những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Ba là, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện tại cơ sở, nhất là địa bàn nông thôn; không để khiếu kiện đông người kéo dài, trái pháp luật tạo thành điểm nóng về ANTT; ngăn chặn các thế lực thù địch, phần tử phản động, đối tượng xấu lợi dụng kích động tụ tập khiếu kiện; xúi giục, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở để biểu tình, nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo gây mất ANTT tại khu vực nông thôn. Thường xuyên rà soát, triệt xóa các nhen nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để gây án, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm phụ nữ, trẻ em, mua bán người, hoạt động đánh bạc, mại dâm, tội phạm ma túy... triển khai các giải pháp, biện phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội ít nhất 05% so với năm trước.

Bốn là, giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực trọng điểm như dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, văn hóa, tư tưởng từ sớm, từ cơ sở; đồng thời sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp, hạn chế để hình thành các điểm nóng, phức tạp về ANTT. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, năng lực chấp hành pháp luật, tuân thủ quy trình, quy định trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai trong hoạt động điều tra.

Năm là, tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội và ban, ngành, đoàn thể để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Sáu là, tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả; có ít nhất một mô hình có sử dụng camera an ninh. Vận động các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn có sử dụng camera tiếp tục duy trì và tích cực tham gia phục vụ công tác bảo đảm giữ gìn ANTT gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. 


----Minh Hùng----

         Nguyễn Thị Mỹ Linh


Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 6880
  Trong tuần: 6887
  Trong tháng 33892
  Tất cả: 6944520