CÔNG AN TRA VINH
Công an tỉnh Trà Vinh: Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2023
Cập nhật ngày: 15-01-2024 | 16:47:06 GMT +7, lượt xem: 455
Sáng ngày 12/01, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023 và triển khai Chương trình công tác năm 2024, gắn với sơ kết Đề án “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” năm 2023. Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
 Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo (ảnh: Hồ Giang)
 
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
 
 
Đại biểu tham dự hội nghị (ảnh: Hồ Giang)
 
Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023 công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp nói riêng được phát huy mạnh mẽ, từng bước phát triển sâu rộng trong Nhân dân, gắn kết chặt chẽ với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều mô hình quần chúng tự quản về ANTT ở cơ sở được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác đối với âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chấp hành tốt quy định của pháp luật. Qua đó, Nhân dân đã cung cấp 2.180 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT; phát hiện, tố giác, vây bắt 39 vụ, với 48 đối tượng vi phạm. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT; qua đó đã nhân rộng 10 mô hình, với 31 câu lạc bộ, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 18 mô hình, với 1.625 câu lạc bộ, trong đó mô hình “ Ba tốt, ba giảm” trên địa bàn xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú được đánh giá và ghi nhận đạt hiệu quả cao, tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Năm 2023, tỉnh Trà Vinh có 104/106 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 691/705 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Đặc biệt, kể từ khi triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” giai đoạn 2021 - 2025, đến nay phong trào trong doanh nghiệp có nhiều chuyển biến rõ rệt, năm 2023 có 100% doanh nghiệp Nhà nước và 13/25 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân đăng ký thực hiện tiêu chí an toàn về ANTT.
​         
Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh. Những thuận lợi, khó khăn trong việc vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể đã nêu một số kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… 

Với những kết quả đạt được, qua tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, có 226 tập thể, 386 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng; 61 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xét tặng “Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua, nhất là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; sự quan tâm phối hợp của các ngành, các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, các vị chức sắc trong tôn giáo và sự nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân đối với lực lượng Công an trong thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; nghiên cứu khắc phục và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc được trình bày tại hội nghị; tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền phối hợp thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an cơ sở phải làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa đối tượng theo Đề án của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”; phối hợp hòa giải tốt, ngay tại cơ sở các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân không để kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình ANTT; tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn nhằm nâng cao tiêu chí “An ninh trật tự”; tiếp tục củng cố, nâng chất các câu lạc bộ tự quản về ANTT ở cơ sở; tập trung xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở…

Bên cạnh đó, lãnh đạo các doanh nghiệp cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trọng tâm là thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT” theo quy định của Bộ Công an và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; thông qua các kênh thông tin, mạnh dạn đóng góp, phản ánh trong thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về ANTT của lực lượng Công an, cũng như tình hình ANTT tại các doanh nghiệp để Ban Giám đốc Công an tỉnh kịp thời xử lý, chấn chỉnh, nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

Tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công và Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an đối với 09 tập thể, Bằng khen của UBND tỉnh đối với 17 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; trao giấy chứng nhận đạt chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023 đối với 10 doanh nghiệp.
 
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc (ảnh: Hồ Giang).
 


 Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (ảnh: Hồ Giang) 

Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023 đối với các doanh nghiệp. (ảnh: Hồ Giang)
 
       Xuân Thảo
                                                                                     

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Hôm nay: 9784
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 518329
  Tất cả: 17921936