CÔNG AN TRA VINH
Bộ Công an và Công an tỉnh Trà Vinh: Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở năm 2024
Cập nhật ngày: 28-05-2024 | 17:02:52 GMT +7, lượt xem: 251
Ngày 28/5/2024, tại Ủy ban nhân dân xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) và Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở năm 2024.
Đồng chí Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Đại biểu tham dự
 
Dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh, Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Công an huyện Trà Cú, Tiểu Cần và gần 500 đại biểu là các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín và Nhân dân.
 
Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu
         
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, từng bước phát triển sâu rộng trong Nhân dân, gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước phát động; nhiều mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
 
Đại biểu xem phóng sự Phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự
 
Công an tỉnh báo cáo các chuyên đề
 
Tại hội nghị, Công an tỉnh đã trình chiếu phóng sự tuyên truyền với nội dung ghi nhận vai trò của chức sắc tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; đồng thời các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh báo cáo đến đại biểu các chuyên đề về nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và các biện pháp phòng ngừa; nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn ma túy, tác hại của ma túy và cách phòng ngừa.
 
Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trao thưởng các tập thể, cá nhân
 
Công an tỉnh Trà Vinh trao thưởng các tập thể, cá nhân
 
Để động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã quyết định khen thưởng đối với 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Trao quà tặng người có uy tín
 
Dịp này, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trao 15 phần quà tặng người có uy tín trong dân tộc thiểu số ở các xã Tập Sơn, Tân Sơn, Lưu Nghiệp Anh, An Quảng Hữu, huyện Trà Cú và xã Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, huyện Tiểu Cần.
 
Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh Trà Vinh đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Hướng dẫn số 22/HD-V05-P2 ngày 18/11/2022 về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng Công an tăng cường phối hợp với Quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo ANTQ, nhất là những chương trình, kế hoạch liên tịch, liên ngành đã ký kết về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 Hồ Giang 
 

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Hôm nay: 9437
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 517982
  Tất cả: 17921589