CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh: Chú trọng công tác cải cách hành chính
Cập nhật ngày: 13-12-2022 | 14:12:18 GMT +7, lượt xem: 68
LTS: Chú trọng việc thực hiện cải cách hành chính, góp phần phục vụ tốt cho Nhân dân và doanh nghiệp về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh. Trong năm 2022, Công an Trà Vinh đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực.


Ngay từ đầu năm 2022, Công an tỉnh Trà Vinh đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh trên các lĩnh vực với 09 nhiệm vụ lớn trọng tâm. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 13 đơn vị và Công an các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, để đánh giá chính xác tình hình thực tế việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính tại Công an cơ sở, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thêm 09 đơn vị Công an cấp xã và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khắc phục một số hạn chế và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về dịch vụ công trực tuyến, Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện Chính phủ điện tử, triển khai Đề án một cửa... Công an tỉnh đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện theo từng nội dung đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, Công an Trà Vinh đã chủ động tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính” trong Công an tỉnh đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả các mặt công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh, thể hiện sự sáng tạo, năng động trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác cải cách hành chính.

Điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Công an Trà Vinh trong năm 2022 là xây dựng và đưa vào vận hành Tổng đài truy vấn tự động giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh qua số điện thoại: 02943.884.885. Khi gọi đến Tổng đài truy vấn tự động của Công an tỉnh, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn đến 09 lĩnh vực, cụ thể: quản lý xuất, nhập cảnh; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ; đăng ký, quản lý cư trú; tuyển sinh, khiếu nại, tố cáo; phòng cháy, chữa cháy; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để trả lời tự động khi các tổ chức, cá nhân gọi đến. Những trường hợp còn lại, tùy vào nội dung thắc mắc, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sẽ được trao đổi trực tiếp với tổng đài viên tại công an các đơn vị nghiệp vụ.


C:\Users\Tuyen\Desktop\G22_1592.JPG

Cán bộ kỹ thuật phục vụ vận hành Tổng đài Công an tỉnh. Ảnh: Hồ Giang


Gần 06 tháng chuẩn bị, từ khâu lựa chọn giải pháp, mua sắm trang, thiết bị, xây dựng kịch bản, ghi âm lời thoại, xây dựng quy chế quản lý, vận hành, Tổng đài truy vấn tự động giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh chính thức hoạt động vào ngày 03/8/2022. Từ khi vận hành đến nay, Tổng đài Công an tỉnh đã nhận được nhiều sự quan tâm tương tác của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với trên 500 cuộc gọi đến để được giải đáp các vấn đề có liên quan đến việc cấp, sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chịp điện tử, lĩnh vực xuất nhập cảnh…Ngoài ra, đây cũng là kênh thông tin giúp lực lượng Công an tỉnh nắm được những “điểm nóng”, “điểm nghẽn” trong hoạt động cung cấp thủ tục hành chính của Công an tỉnh để chủ động cải tiến, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Bên cạnh đó, Công an Trà Vinh đã triển khai thực hiện 102 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương luôn đảm bảo thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện và bộ phận một cửa tại cơ quan Công an, đã tiếp nhận, giải quyết gần 420.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong Công an tỉnh. Tổ chức tốt việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, qua đó, có 100% người dân đều hài lòng và rất hài lòng với thái độ phục vụ của Công an các đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, để góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thể chế của địa phương, Công an tỉnh đã chủ động đề xuất và được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua ban hành 03 Nghị quyết gồm Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách được tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022, quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

C:\Users\Tuyen\Desktop\G22_2138.jpg

Ảnh: Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện phân cấp 

đăng ký biển số xe mô tô, xe gắn máy đến Công an cấp xã. Ảnh: Hồ Giang


Công an Trà Vinh đã tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ thủ tục hành chính, quy định điều kiện về an ninh trật tự có liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, thẩm quyền của Công an tỉnh và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đã chủ động rà soát 15/15 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kiến nghị đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 01 thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với 05 thủ tục gồm cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;  Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đườngbộ, trên đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, trên cơ sở Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát và ban hành công văn đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh có phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, để góp phần thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, Công an tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông đăng ký tài khoản tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa chỉ website https://pakn.dichvucong.gov.vn để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Công an tỉnh. Từ hệ thống phản ánh, kiến nghị qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Công an Trà Vinh đã tiếp nhận 04 phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến nội dung thực hiện thủ tục trên lĩnh vực Căn cước công dân. Qua đó, Công an tỉnh đã có văn bản trả lời kịp thời, thỏa đáng cho công dân; việc trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân đều được công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo xử lý 100% các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận. Hiện tại, 166 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đều được công khai trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh tại địa chỉ www.congantravinh.gov.vn.

Công an Trà Vinh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính. Trong năm qua, đã cập nhật trên 500 tin, bài, video liên quan công tác cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; cộng tác gần 200 tin, bài, phóng sự với các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất và phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phát 102 Chương trình An ninh Trà Vinh, An toàn giao thông và Phát thanh “Vì an ninh và bảo vệ Tổ quốc”. Thực hiện 126 đĩa tuyên truyền về Đề án số 06; 13 đĩa phát thanh tuyên truyền về việc phân cấp đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với Công an cấp xã; phát hành 4 Thông báo “Gương CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; gần 2.500 quyển Thông tin xây dựng lực lượng để thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Công an các đơn vị, địa phương đã linh hoạt, chủ động đổi mới nhiều hình thức tuyên truyền như hướng dẫn, cài đặt, sử dụng App báo cháy 114, phát gần 6.500 tờ rơi khuyến cáo về PCCC và CNCH, xây dựng mô hình Tổ liên gia PCCC cộng đồng tại khu dân cư địa bàn trên toàn tỉnh. Tuyên truyền trực quan trên hệ thống tivi, phát thanh tại các đơn vị tiếp công dân và lưu động tại các tuyến đường, chợ, khu công nghiệp. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tham gia chỉnh trang đô thị, phát trên 1.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật; hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy, nổ trên địa bàn. Công an cấp huyện và Công an cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, tích cực phối hợp với Đài truyền thanh cấp huyện và Trạm truyền thanh cấp xã kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, các quy định của pháp luật có liên quan, cũng như thông tin về tình hình ANTT và thông tin định hướng dư luận, góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn.

Các trang Zalo của Công an tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động công tác thông tin tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, nâng cao cảnh giác của quần chúng nhân dân, vận động Nhân dân tích cực tố giác, báo tin về tội phạm, phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền về các thành tích đạt được của lực lượng Công an, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; là phương tiện để lực lượng Công an trao đổi, tương tác với người dân thông qua mạng Internet nhằm kịp thời nắm bắt và xử lý ngay từ cơ sở các vấn đề phức tạp nổi lên có liên quan đến an ninh trật tự; cung cấp các thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an… để Nhân dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thực hiện, góp phần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của Công an Trà Vinh.

Công tác tuyên truyền về CCHC luôn được Đảng ủy – Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo sâu sát, đã tạo được hiệu ứng, phong trào sôi nổi, là kênh thông tin quan trọng để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Từ kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an, trong đó có công tác cải cách hành chính trong năm 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đạt nhiều thành tích nổi bật được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen đột xuất và chuyên đề. 

                                                            ----- Mộng Tuyền-----
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 4122
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 273940
  Tất cả: 4491223