CÔNG AN TRA VINH
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân
Cập nhật ngày: 4-05-2023 | 16:11:32 GMT +7, lượt xem: 589
Xác định ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính không chỉ đem lại sự hài lòng cho người dân mà còn góp phần hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số.
Trong cải cách thủ tục hành chính, việc khẩn trương hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thì việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần tự động hóa, đơn giản các quy trình, thủ tục hành chính, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến là một yêu cầu, giải pháp quan trọng để các thủ tục cải cách hành chính trở nên đơn giản, hiệu quả tạo điều kiện thuân lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Xác định được tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, Chi bộ Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu thuộc Đảng bộ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Trà Vinh đã xây dựng mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính” để phục vụ người dân.
 
Cán bộ Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu hướng đến sự hài lòng của người dân khi ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử, giảm tối đa tỷ lệ văn bản giấy trong chỉ đạo, điều hành. Với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức triển khai một cách đồng bộ, thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Công tác cải cách hành chính được tiến hành trên tất cả các mặt, như cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS Công an nhân dân, cải cách hành chính công, áp dụng khoa học - công nghệ trong quản lý hành chính. Bộ Công an đã nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, như xây dựng Website Công an cấp tỉnh; Trang Thông tin dịch vụ hành chính công Bộ Công an liên kết với Website Bộ Công an và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; thiết lập hình thức tiếp nhận trực tuyến các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1, cấp độ 2 đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, như đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đăng ký, quản lý con dấu và đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT…

Trung tá Võ Văn Nam, Bí thư chi bộ Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu thuộc Đảng bộ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Trà Vinh cho biết: Mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính” được triển khai thực hiện từ tháng 2/2022, để thực hiện hiệu quả mô hình này thì Đảng ủy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đầu tư, trang bị nâng cấp hệ thống phần mềm ứng dụng để phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phần mềm này được liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời nâng cấp hạ tầng máy tính, khai thác tối đa, hiệu quả hệ thống mạng máy tính hiện có, quan tâm nguồn lực để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trong nội bộ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại đơn vị và Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; từng CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm “Vì Nhân dân phục vụ”, đặc biệt, quan tâm đến người già yếu, khuyết tật, ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; Lãnh đạo, chỉ huy luôn tạo điều kiện để CBCS trong đơn vị học tập nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, tham gia các lớp tập huấn quy trình sử dụng phần mềm có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Mục tiêu của mô hình này hướng đến là 100% thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Trà Vinh đều phải được công bố, công khai và cập nhật kịp thời; 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; phấn đấu mức độ hài lòng năm sau cao hơn năm trước.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính là một trong những công tác trọng tâm hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, từ chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Từ khi thực hiện đến nay, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận 655 hồ sơ đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đăng ký, quản lý con dấu và đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT từ Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an (con dấu: 453 hồ sơ; ngành, nghề kinh doanh: 202 hồ sơ). Từ đó cho thấy, sự đồng tình của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính đối với việc đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đăng ký, quản lý con dấu và đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính”, CBCS Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nói chung và CBCS Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại đơn vị và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”; rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, giảm bớt chi phí, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lực lượng CAND. Lấy chỉ số cải cách hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của đơn vị, trong đó gắn với trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng CAND các cấp. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương cũng như tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với CBCS trong quá trình thi hành công vụ, lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân làm thước đo về thái độ phục vụ của CBCS CAND.
           
 Xuân Thảo

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 8214
  Trong tuần: 8222
  Trong tháng 284087
  Tất cả: 8553662