CÔNG AN TRA VINH
Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện 02 Dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cập nhật ngày: 2-09-2023 | 10:14:38 GMT +7, lượt xem: 394
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06),
Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm: (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng (sau đây viết gọn là 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông) và chính thức triển khai thực hiện từ ngày 10/7/2023.

Hiện nay, các quy trình thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành và được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Công an tỉnh với vai trò thường trực Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06 của tỉnh đã phối hợp Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh để xây dựng Kế hoạch phối hợp và triển khai thực hiện 02 Dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời đơn giản hóa, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, giấy tờ, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết nhiều thủ tục hành chính, từ đó tiết kiệm chi phí, giảm bớt thời gian đi lại khi thực hiện từng thủ tục. Công dân chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến bộ phận một cửa cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Đối với cơ quan, việc thực hiện  02 nhóm thủ tục hành chính liên thông đã góp phần giảm áp lực tại bộ phận “một cửa” của các đơn vị, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện và khoa học hơn. Qua đó tạo sự phối hợp, gắn kết giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân như công khai, minh bạch trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT, quản lý chặt chẽ thông tin nhân thân, cư trú của người dân, khắc phục tình trạng trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký thường trú hoặc cấp thẻ BHYT, người chết không được xóa đăng ký thường trú và hưởng chế độ theo quy định. Việc triển khai Mô hình liên thông đã tạo ra sự gắn kết giữa các cơ quan có liên quan khi giải quyết thủ tục hành chính, thay vì trước đây các thủ tục này được thực hiện riêng lẻ, khép kín trong từng ngành; công tác phối hợp giữa Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Công an cấp xã và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong quá trình liên thông thực hiện các thủ tục hành chính luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng thời hạn giải quyết theo quy định; phát huy có hiệu quả đã thay đổi cách làm cũ, đơn giản hóa các nhóm thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch, cư trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ hành chính Nhà nước.

Các cấp, các ngành có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc thực hiện 02 Dịch vụ công liên thông và tích cực tham gia thực hiện; vận động công dân nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đến Bộ phận một cửa cấp xã để được hỗ trợ, hướng dẫn.
 
                  Lê Văn Phút

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 8227
  Trong tuần: 8235
  Trong tháng 284100
  Tất cả: 8553675