Công an Trà Vinh khuyến khích người dân nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công trực tuyến
Cập nhật ngày: 12-09-2022
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Trà Vinh khuyến khích người dân khi có nhu cầu cấp hộ chiếu phổ thông nên nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.
 

Để thực hiện việc đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông tên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân cần thực hiện một số bước sau:

- Bước 1: Đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn (nếu chưa có tài khoản).

- Bước 2: Đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an, chọn dịch vụ cấp hộ chiếu qua địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap. 

Chọn mục “Cấp tỉnh” nếu cấp hộ chiếu lần đầu, cấp đổi; chọn mục “Cấp Cục” nếu cấp đổi. 

Tải ảnh chân dung 4x6 cm nền trắng, ảnh mặt trước, ảnh mặt sau của CCCD (theo hướng dẫn trên màn hình đăng ký hồ sơ) .

Nhập đầy đủ thông tin vào các cột mục; đăng ký nơi nhận hộ chiếu; tải các tài liệu đính kèm (nếu có)

Đối với trường hợp hộ chiếu còn giá trị phải nộp trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ.

Hoàn tất các bước, chờ phê duyệt của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

- Bước 3: Thanh toán lệ phí trực tuyến

Sau khi hồ sơ được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận, thanh toán lệ phí trực tuyến theo đường dẫn được Cổng dịch vụ công quốc gia gửi đến qua tin nhắn hoặc email.

- Bước 4: Trả kết quả (theo đề nghị của công dân đăng ký trước)

Có thể nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc được đơn vị bưu chính chuyển phát đến địa chỉ đã đăng ký, công dân thanh toán phí chuyển phát khi nhận hộ chiếu.

D:\DAT NHAN\2022\Thang 9\Tin ve dich vu cong truc tuyen\DK cap ho chieu.jpg

----- Đạt Nhân -----