CÔNG AN TRA VINH
Cải cách hành chính
Việc quy định bổ sung một nhóm thông tin sinh trắc học vào Cơ sở dữ liệu Căn cước là tương đồng với quy định pháp luật của nhiều nước trên thế giới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở nước ta.
Autogate là hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại sân bay mà không cần sự can thiệp của nhân viên an ninh tại sân bay.
Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Theo đó, Căn cước công dân được đổi thành thẻ Căn cước.
Nhiều lợi ích mới trên tài khoản định danh điện tử VNeID
Từ năm 2023 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận, thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông đối với 21.483 trường hợp, trong đó, hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử là 8.741 trường hợp.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, Chính phủ đã và đang từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số, tạo tiền đề để cá nhân, tổ chức được hưởng đầy đủ các tiện ích trong cuộc sống.
Với ứng dụng VNeID, việc tố giác tội phạm được thực hiện dễ dàng hơn mà không cần đến cơ quan Công an hoặc gửi đơn, thư như trước đây.
Năm 2022, theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Trà Vinh xếp hạng 26/63 tỉnh, thành phố của cả nước, tăng 25 bậc so với năm 2021.
Các tin khác