CÔNG AN TRA VINH
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 363
  Trong tuần: 8833
  Trong tháng 284698
  Tất cả: 8554273

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG AN TỈNH TRÀ VINH

STT

ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Cảnh sát phản ứng nhanh

113

02

Cảnh sát PCCC

114

03

Đường dây nóng Trực ban Công an tỉnh

069.3729225

04

Đường dây nóng Phòng Thanh tra 

069.3729226

05

Đường dây nóng Phòng Cảnh sát giao thông

0294.3842115

06

Tổng đài truy vấn thủ tục hành chính

0294.3884885

069.3729729

07

Trực ban Phòng Tổ chức cán bộ

069.3729066

08

Trực ban Phòng An ninh điều tra

069.3729118

09

Trực ban Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

069.3729299

10

Trực ban Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

069.3729047

11

Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự

069.3729106

0294.3842974

12

Trực ban Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường

069.3729202

13

Trực ban Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý

0294.3850761

14

Trực ban Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

069.3729294

15

Trực ban Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

0294.3840220

16

Trực ban Phòng Kỹ thuật hình sự

069.3729020

17

Trực ban Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP

069.3729273

18

Trực ban Trại Tạm giam

069.3729117

19

Trực ban Công an Thành phố Trà Vinh

0294.3850065

20

Trực ban Công an Thị xã Duyên Hải

0294.3832014

21

Trực ban Công an huyện Càng Long

0294.3882020

22

Trực ban Công an huyện Cầu Ngang

0294.3825013

23

Trực ban Công an huyện Châu Thành

0294.3872064

24

Trực ban Công an huyện Cầu Kè

0294.3834044

25

Trực ban Công an huyện Duyên Hải

0294.3738555

26

Trực ban Công an huyện Tiểu Cần

0294.3822018

27

Trực ban Công an huyện Trà Cú

0294.3874021

 

CÔNG AN XÃ/PHƯỜNG - THÀNH PHỐ TRÀ VINH

 

28

Công an Phường 1

0294.3854334

29

Công an Phường 2

0294.3862316

30

Công an Phường 3

0294.3856505

31

Công an Phường 4

0294.3852497

32

Công an Phường 5

0294.3855107

33

Công an Phường 6

0294.3863081

34

Công an Phường 7

0294.3865527

35

Công an Phường 8

0294.3842784

36

Công an Phường 9

0294.3840731

37

Công an Xã Long Đức

0294.3846032

 

CÔNG AN XÃ/PHƯỜNG - THỊ XÃ DUYÊN HẢI

 

38

Công an Phường 1

0294.2216423

39

Công an Phường 2

0294.3736979

40

Công an xã Long Toàn

0294.3733360

41

Công an xã Long Hữu

0294.3836346

42

Công an xã Dân Thành

0294.3739755

43

Công an xã Trường Long Hòa

0294.3839456

44

Công an xã Hiệp Thạnh

0294.3831014

 

CÔNG AN XÃ/THỊ TRẤN - HUYỆN CÀNG LONG

 

45

Công an Thị trấn Càng Long

0294.3882381

46

Công an xã Phương Thạnh

0294.3880059

47

Công an xã Nhị Long

0294.3881656

48

Công an xã Mỹ Cẩm

0294.3542195

49

Công an xã Nhị Long Phú

0294.3881586

50

Công an xã An Trường A

0294.3887888

51

Công an xã Huyền Hội

0294.3552450

52

Công an xã Đức Mỹ

0294.3889020

53

Công an xã An Trường

0294.3575937

54

Công an xã Bình Phú

0294.3888099

55

Công an xã Tân An

0294.3886934

56

Công an xã Đại Phước

0294.3789020

57

Công an xã Tân Bình

0294.3580294

58

Công an xã Đại Phúc

0294.3880649

 

CÔNG AN XÃ/THỊ TRẤN - HUYỆN CẦU NGANG

 

59

Công an Thị trấn Cầu Ngang

0294.3642510

60

Công an Thị trấn Mỹ Long

0294.3828999

61

Công an xã Mỹ Long Bắc

0294.3531700

62

Công an xã Hiệp Mỹ Tây

0294.3820390

63

Công an xã Hiệp Mỹ Đông

0294.3820792

64

Công an xã Thạnh Hòa Sơn

0294.3821433

65

Công an xã Trường Thọ

0294.3720070

66

Công an xã Nhị Trường

0294.3821934

67

Công an xã Hiệp Hòa

0294.3510112

68

Công an xã Kim Hòa

0294.3826404

69

Công an xã Thuận Hòa

0294.3536538

70

Công an xã Mỹ Hòa

0294.3823893

71

Công an xã Vinh Kim

0294.3827888

72

Công an xã Long Sơn

0294.3820155

73

Công an xã Mỹ Long Nam

0294.3529323

 

CÔNG AN XÃ/THỊ TRẤN - HUYỆN CHÂU THÀNH

 

74

Công an Thị trấn Châu Thành

0294.3872212

75

Công an xã Đa Lộc

0294.3872953

76

Công an xã Mỹ Chánh

0294.3791296

77

Công an xã Thanh Mỹ

0294.3891526

78

Công an xã Song Lộc

0294.3897323

79

Công an xã Nguyệt Hóa

0294.3842692

80

Công an xã Lương Hòa

0294.3898006

81

Công an xã Lương Hòa A

0294.3896706

82

Công an xã Hòa Thuận

0294.3845158

83

Công an xã Hòa Lợi

0294.3790345

84

Công an xã Phước Hảo

0294.3890539

85

Công an xã Hưng Mỹ

0294.3599324

86

Công an xã Hòa Minh

0294.3899477

87

Công an xã Long Hòa

0294.3799319

 

CÔNG AN XÃ/THỊ TRẤN - HUYỆN CẦU KÈ

 

88

Công an Thị trấn Cầu Kè

0294.3834046

89

Công an xã An Phú Tân

0294.3719358

90

Công an xã Hòa Tân

0294.3715113

91

Công an xã Tam Ngãi

0294.3950368

92

Công an xã Thông Hòa

0294.3953250

93

Công an xã Thạnh Phú

0294.3818344

94

Công an xã Phong Phú

0294.3816656

95

Công an xã Phong Thạnh

0294.3811483

96

Công an xã Ninh Thới

0294.3817263

97

Công an xã Hòa Ân

0294.3714420

98

Công an xã Châu Điền

0294.3712286

 

CÔNG AN XÃ/THỊ TRẤN - HUYỆN DUYÊN HẢI

 

99

Công an Thị trấn Long Thành

0294.3837349

100

Công an xã Đôn Châu

0294.3776093

101

Công an xã Đôn Xuân

0294.3876689

102

Công an xã Đông Hải

0294.3737342

103

Công an xã Long Khánh

0294.3922224

104

Công an xã Long Vĩnh

0294.3830068

105

Công an xã Ngủ Lạc

0294.3838428

 

CÔNG AN XÃ/THỊ TRẤN - HUYỆN TIỂU CẦN

 

106

Công an Thị trấn Tiểu Cần

0294.3614051

107

Công an Thị trấn Cầu Quan

0294.3824113

108

Công an xã Hiếu Tử

0294.3619704

109

Công an xã Hiếu Trung

0294.3648038

110

Công an xã Phú Cần

0294.3612543

111

Công an xã Long Thới

0294.3651945

112

Công an xã Tân Hòa

0294.3651396

113

Công an xã Hùng Hòa

0294.3640618

114

Công an xã Tân Hùng

0294.3636045

115

Công an xã Tập Ngãi

0294.3618641

116

Công an xã Ngãi Hùng

0294.3622113

 

CÔNG AN XÃ/THỊ TRẤN - HUYỆN TRÀ CÚ

 

117

Công an Thị trấn Trà Cú

0294.3875050

118

Công an Thị trấn Định An

0294.3686614

119

Công an xã Ngãi Xuyên

0294.3665113

120

Công an xã Lưu Nghiệp Anh

0294.3871279

121

Công an xã An Quảng Hữu

0294.3870808

122

Công an xã Tân Sơn

0294.3660113

123

Công an xã Tập Sơn

0294.3879536

124

Công an xã Phước Hưng

0294.3877352

125

Công an xã Tân Hiệp

0294.3675286

126

Công an xã Long Hiệp

0294.3671198

127

Công an xã Ngọc Biên

0294.2478919

128

Công an xã Hàm Giang

0294.3550387

129

Công an xã Đại An

0294.3778428

130

Công an xã Định An

0294.3686698

131

Công an xã Hàm Tân

0294.3778005

132

Công an xã Kim Sơn

0294.3676668

133

Công an xã Thanh Sơn

0294.3676696

132

Công an xã Thanh Sơn