CÔNG AN TRA VINH
THÔNG BÁO: Về việc chính thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an
Cập nhật ngày: 18-05-2022

  Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

                   và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022. Trong đó, lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Trà Vinh có 24 thủ tục hành chính, gồm: 16 thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp tỉnh; 07 thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp huyện và 01 thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp xã.
Sau thời gian vận hành thử nghiệm, kể từ ngày 15/5/2022, Công an tỉnh Trà Vinh chính thức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh (tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện và Công an cấp xã trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện.
* 16 thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp tỉnh, gồm:

DANH MỤC THỦ TỤC MỨC ĐỘ 4
1 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
2 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
3 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
4 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
5 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
6 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
7 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
8 Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
9 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
10 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở
DANH MỤC THỦ TỤC MỨC ĐỘ 3
11 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy
12 Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn
13 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
14 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
15 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
16 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết và có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn, vào mục Nộp hồ sơ trực tuyến, sau đó chọn Lĩnh vực thủ tục hành chính “Phòng cháy chữa cháy”, chọn “Cấp tỉnh”, phần Cơ quan thực hiện chọn “Công an tỉnh Trà Vinh” và ấn “Tìm kiếm” để tìm hiểu, nộp hồ sơ trực tuyến./.
 

 
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 4539
  Trong tuần: 19552
  Trong tháng 139224
  Tất cả: 6308374